Noorbeek

Tijdens de zomermaanden gonst het er van de activiteiten. Voor wandelaars is Noorbeek een mooie startplaats voor korte en lange intensieve wandelingen door zowel het heuvelland van Zuid-Limburg als de aangrenzende Belgische Voerstreek.

Noorbeek (Norbik), gelegen langs de grens met België, is een typisch kerkdorp, dat van oudsher behoorde tot het land van Daelhem (België) dat tot circa 1080 zijn zetel had in ’s – Graven-voeren (B). Het dorp is waarschijnlijk in de 11e eeuw ontstaan door ontginning van het beboste beekdal. Noorbeek – afgeleid van het riviertje de Noor – wordt als ‘Nortbech’ voor het eerst genoemd in 1144 in de Annales Rodensus.

In 1228 bij de vrede van Roermond komt Noorbeek aan Brabant. Na de Tachtigjarig Oorlog werd Noorbeek samen met het aangrenzende Mheer toegewezen aan Spanje. De bebouwing van het dorp bestond toen uit 36 huizen. Noorbeek kende mede door het terugkerend oorlogsgeweld tot aan het derde kwart van de 18e eeuw weinig of geen groei. Pas na de Spaanse Successie-oorlog, als er geruime tijd rust heerst in dit deel van de dan Oostenrijkse Nederlanden, verdubbelt het aantal huizen tot liefst 67 stuks en dat blijft ongeveer ongewijzigd tot 1835. In 1839 werd Noorbeek als onderdeel van de provincie Limburg een gemeente binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Op 12 september 1944 was Noorbeek de eerste Nederlandse gemeente, die door de Amerikanen van de Duitsers werd bevrijd. Een monument op de Pley herinnert daaraan. Rond Noorbeek liggen tal van gehuchten, waarvan bijvoorbeeld het gehucht Ulvend ten dele op Nederlands en ten dele op Belgisch grondgebied ligt. De ligging in het meest heuvelachtige deel van Zuid-Limburg geeft aan, dat dit gebied geografisch behoort tot de uitlopers van Ardennen en Eifel.

Tijdens de zomermaanden gonst het er van de activiteiten. Voor wandelaars is Noorbeek een mooie startplaats voor korte en lange intensieve wandelingen door zowel het heuvelland van Zuid-Limburg als de aangrenzende Belgische Voerstreek. Door de hoogteverschillen kun je genieten van ontelbaar mooie panorama’s en vergezichten. Er zijn tal van wandel- en fietsroutes beschreven en aangegeven. Wie vanuit Noorbeek richting België wandelt (langs de kerk en de plataan en dan linksaf de Boijeweg in en na de bebouwing rechtsaf) kan in het grensoverschrijdende weidegebied kennis maken met het glanrund.